Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi (Rh.a)

Kitapları

Prof. Dr. Esad Coşan Hocaefendinin Server İletişim Tarafından Basılan Eserleri
İslam Dergisi Başmakaleleri (Başmakaleler-1)

Aylık dergi olarak Eylül 1983’te yayın hayatına başlayan Haziran 1998’e kadar 15 yıl boyunca ülkemiz insanının ilim, kültür, sanat ve düşünce seviyesinin yükselmesine önemli katkı sağlayan İslam Dergisinde yayınlanan baş yazıları.
528 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.
» Kitabın seslendirmesini dinlemek için tıklayınız.

Kadın ve Aile Dergisi Başmakaleleri (Başmakaleler-2)

Nisan 1985’te yayın hayatına başlamış ve Haziran 1998’e kadar yayınını sürdürmüş, alanının ülkemizdeki ilk ve en başarılı dergilerinden biri olan Kadın ve Aile Dergisinde yayınlanmış baş yazılarından oluşmaktadır.
480 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.
» Kitabın seslendirmesini dinlemek için tıklayınız.

İlim Sanat ve Panzehir Dergileri Başmakaleleri (B.M.-3)

Mayıs 1985'ten 1998 yılına kadar yayın hayatında, hedef kitlesi, üslûbu, konuları ele alış ve sunuş biçimi ile geniş bir bir ilim ve irfan çevresinin ilgisini çeken İlim Sanat ve Panzehir dergilerindeki baş yazılarından oluşmaktadır.
208 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.

İdeal Yol (Başmakaleler-4)

Hocaefendi'nin 1960, 70 ve 80’li yıllarda çeşitli gazete, dergi ve yıllıklarda yazdığı yazılar ile yine aynı senelerde TRT radyo ve televizyonunda yapmış olduğu konuşmaların kendisi tarafından kaleme alındığı metinlerinden oluşmaktadır.
210 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.

Dilimiz ve Kültürümüz

Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyesi olarak İlâhiyat Fakültesi’nde uzun yıllar hocalık yapmış olan M. Esad COŞAN Hocaefendinin Türkçe-Kompozisyon ve Türk-İslâm Edebiyatı gibi dersler için hazırladığı notları zaman içerisinde derlenerek bir kitap haline getirilmiştir. Bu kitap, aslında her lise ve üniversite öğrencisinin olduğu gibi kendini yetiştirmek, kültürünü geliştirmek, ufkunu genişletmek isteyen; geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, terbiyeli, topluma yararlı, güzel konuşan kimseler olmak hedefinde olan bütün toplum kesimlerine de rehber niteliğinde bir çalışmadır.
100 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.
 

Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler

Merhum M. Esad Coşan Hocaefendi, kitle için yaşama aşkına sahip gönül mimarlarını tanıtmak için, insanlara ümit ışığı olmuş, yolunu kaybettiği zamanlarda yön göstermiş pek çok büyüğümüz hakkında konuşmalar yapmış, sempozyum ve toplantılar tertip ettirmiş, yazılar yazmış ve yazılmasına vesile olmuştur. Bu kitapta, Hocaefendi'nin dilinden söz konusu tarihi ve tasavvufi şahsiyetler anlatılmaktadır.
400 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.
 

Mehmed Zahid Kotku (Rha)

Bu eser yakın tarihimizin mânevî büyüklerinden Mehmed Zahid Kotku rahmetullâhi aleyhin hakkında, halefi Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi’nin, çeşitli vesilelerle, farklı zaman ve mekânlarda, kendine has üslubuyla, birinci ağızdan yazdığı yazı ve yaptığı konuşmalardan oluşmaktadır. 
168 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.

İstanbul'un Fethi ve Fatih

Hocaefendi’ye göre İstanbul’un Fethi dünya tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. Fethin temelinde iman vardır, azim vardır, sebat vardır, sabır vardır, aşk vardır; insanlığın insanlık dini İslâm ile buluşturulması gereğine olan inanç vardır; küfrün sembollerinin ortadan kaldırılarak imanın direğinin dikilmesinin azmi vardır...
112 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.
 

Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri

Merhum M. Esad COŞAN Hocaefendi’nin 1965 yılında İlahiyat Doktoru ünvanını aldığı doktora tezi; XV. Yüzyıl Şairlerinden Hatiboğlu Muhammed’in Hayatı ve Eserleri. 
200 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.

 
Çocuklarla Başbaşa

Çocuklarla Başbaşa, Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi’ninGülçocuk dergisinde kaleme aldığı yazıların tamamından oluşmaktadır.
106 Sayfa / Server İletişim


» Kitap hakkında detaylı bilgi ve temini için tıklayınız.

 
Merhum Hocaefendinin Seha Neşriyat Tarafından Basılmış Eserleri
01. Matbaacı İbrâhîm-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiye (1982)
02. Hacı Bektâş-ı Velî, Makû lât
03. Gayemiz (1987)
04. İslâm Çağrısı (1990)
05. Yeni Ufuklar (1992)
06. Çocuklarla Başbaşa
07. Başarının Prensipleri
08. Türk Dili ve Kültürü
09. İslâm'da Nefis Terbiyesi ve Tasavvufa Giriş (1992)
10. Avustralya Sohbetleri-1 (1992)
11. Avustralya Sohbetleri-2 (1994)
12. Avustralya Sohbetleri-3 (1995)
13. Avustralya Sohbetleri-4 (1996)
14. Yeni Dönemde Yeni Görevler (1993)
15. Haccın Fazîletleri ve İncelikleri (1994)
16. Zaferin Yolu ve Şartları (1994)
17. İslâm, Sevgi ve Tasavvuf (1994)
18. Sosyal Çalışmalarda Organizasyon ve Başarı (1994)
19. Güncel Meseleler-1 (1994)
20. Güncel Meseleler-2 (1995)
21. Hazret-i Ali Efendimiz'den Vecîzeler (1995)
22. Hacı Bektâş-ı Velî (1995)
23. Yunus Emre ve Tasavvuf (1995)
24. Başarı Yolunda Sevginin Gücü (1995)
25. İslâmî Çalışma ve Hizmetlerde Metod (1995)
26. Sosyal Hizmetlerde Hanımlar (1995)
27. Ramazan ve Takvâ Eğitimi (1996)
28. Tebliğ ve İrşad Çalışmaları (1996)
29. İslâm, Tasavvuf ve Hayat (1996)
30. Haydi Hizmete!.. (1997)
31. İslâm'da Eğitimin İncelikleri (1997)
32. Tasavvuf Yolu Nedir? (1997)
33. İmanın ve İslâm'ın Korunması-1 (1997)
34. İmanın ve İslâm'ın Korunması-2 (1998)
35. Allah'ın Gazabı ve Rızası (1997)
36. Mi'rac Gecesi (1998)
37. Doğru İnanç ve Güzel Kulluk (1998)
38. Ramazan ve Güzel Ameller (1998)